Welkom bij KineSys - groepspraktijk voor Kinesitherapie en Manuele therapie!

Wij streven als team naar een kwalitatieve en duurzame therapie waarbij steeds wordt gezocht naar de oorzaak van het probleem. Vervolgens wordt dan een individueel aangepast behandelplan samengesteld om zo heel specifiek te werken.

We zijn gespecialiseerd in verschillende domeinen zoals Manuele therapie, Lymfdrainage a.m. Vodder, Medische oefentherapie, Postnatale therapie en Myofasciale triggerpunttherapie.

Onze behandelingen worden steeds voorafgegaan door een grondige anamnese en een klinisch onderzoek. De behandeling bestaat voornamelijk uit een combinatie van passieve therapeutische technieken, specifieke oefentherapie en advies (o.a. nek-en rugschool, hef- en tiltechnieken, ergonomie in de werksituatie,…).

Behandeling van gewrichts-, zenuw of spierklachten die u beperken in uw dagelijkse activiteit.


Félicie Sys & Eline Maenhout

Met manuele therapie kan je stroeve gewrichten en spieren losmaken en zeurende pijn een halt toeroepen. Waar het gaat om omkeerbare gebreken, zoekt een manueeltherapeut naar de oorzaak in je lichaam en biedt hij/zij een behandeling op maat.

Elke manueeltherapeutische behandeling wordt vooraf gegaan door een vraaggesprek en een uitgebreid functieonderzoek. Deze leiden tot een manueeltherapeutische diagnose die een verklarende omschrijving is van je beklemmingen en je gezondheidsproblemen.

Het lichaam wordt als een ‘geheel’ beschouwd. De therapeut legt een verband tussen de verschillende streken en stelsels van je lichaam.

Deze omschrijving vormt de basis voor een deskundige, verantwoorde en duurzame behandeling.In het geval er een revalidatie nodig is, wordt er samen met de patiënt een revalidatieprogramma opgesteld op maat om zo stap voor stap het oorspronkelijke bewegingsniveau te bereiken.

Eventueel kan de therapeut in overleg met de arts een aanvullend onderzoek (medische beeldvorming,…) noodzakelijk achten.

Het manueeltherapeutisch onderzoek is dan ook uitermate geschikt als aanvulling van de artsendiagnose.
felicie

Félicie

 • Licentiaat in Kinesitherapie en Revalidatiewetenschappen
 • Erkend Manueel therapeut (www.mathera.be)
 • Specialisatie in Manuele Lymfdrainage Vodder (www.mldv.org)
 • Erkend Myofasciaal therapeut (www.trigger.be)
eline

Eline

 •  
 • Master in Kinesitherapie en Revalidatiewetenschappen
 • Erkend Manueel therapeut (www.mathera.be)
 • Specialisatie in Medische oefentherapie
praktijkpraktijkpraktijkpraktijkpraktijkpraktijkpraktijk

Maak een afspraak

 • Speyestraat 39
 • 9990 Maldegem

 • T. 050 71 34 11

 • E. felicie@kine-sys.be
 • Een consultatie kan enkel op afspraak - T: 050 71.34.11
 • De eerste consultatie neemt ongeveer 30 min tot 45 min in beslag. Uw probleem wordt ten gronde onderzocht zodat de meest optimale behandeling kan worden ingesteld.
 • Indien een afspraak geen 24u op voorhand wordt afgezegd, zal deze worden aangerekend.